Bemutatkozás

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Baranya Megyei Független Vizsgaközpont munkatársai nevében.


Vizsgaközpontunk 2021. július 1-jén jött létre az új szakképzési rendszer részeként.

A vizsgaközpont szakmailag függetlenül, önállóan végzi tevékenységét, melynek részletes szabályait a vizsgaközpont Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A vizsgára való jelentkezés, a vizsga lebonyolításának és az oklevél/bizonyítvány kiállításának részletes szabályait a vizsgaközpont Vizsgaszabályzata tartalmazza összhangban a 2019. évi LXXX. szakképzési törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelettel.
A vizsgára bocsáthatóság elbírálásánál és a vizsgafolyamatban a vizsgaközpont alkalmazza a pártatlanság előírásait.

Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre a kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagáljunk, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által lefolytatandó akkreditációs eljárás után személytanúsító szervezetként kerül nyilvántartásba vizsgaközpontunk.
Baranya Megyében 12 szakképző intézményben, vizsgapartnereink révén pedig számos további helyszínen fogunk szakmai és képesítő vizsgákat szervezni, magasan képzett és motivált szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszíneken.

Vizsgaközpontunk gyakorlatközpontú vizsgafeladatokkal és új értékelési szemlélettel járul hozzá a szakmai oktatás innovációjához, a képzések minőségének javításához és a vizsgázók eredményességéhez.
Célkitűzésünk, hogy a hozzánk forduló vizsgára jelentkezők a szakmai végzettség és a szakképesítés megszerzésének lehetőségével megfeleljenek a munkaerőpiac elvárásainak is.

Bujtor István
Baranya Megyei Független Vizsgaközpont
vezető